تبلیغات
Whatever's On My Mind - دیوانه نیستم...!
تاریخ : سه شنبه 4 تیر 1392 | 06:51 ب.ظ | نویسنده : Parvin
בیــ ـ ـ ـ ـــوانـــہ نــیــســتـمــ !


فـــ...ـقــطـ ...

فــقـط یکـــــ جـــ ـ ـ ـور  “
  פֿــاصــ”  کـــہ בیـگـراטּ نـمـیـتـوانـنـد

تــ ـ ـ ـ ــو را  “
בوســت בارمــ

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
برچسب ها: فکر کردن به تو، عاشقانه ها، یک جور خاص، عشق، آغوش تو، تنهایی، دلتنگی،